Kaili Carpet Service Network
 

Henan

Name
Regional manager
Mobile
Telephone / fax
Add
Zhengzhou office
Judezhong
+86-18300672509
+86-371-55001332
Zheng Bian Road, Zhengzhou City, Long Jin Tai City Building 7, Unit 2, Room 1001, 10th Floor
 
Welcome letter calls to negotiate!