Kaili Carpet Service Network
 

Henan

Name
Regional manager
Mobile
Telephone / fax
Add
Zhengzhou Yali Carpet Co., Ltd.
Judezhong
18300672509
0371-55001332
1406, Unit 2, Building 7, Shengjin Jintai City, Zhengzhou Road, Zhengzhou City
 
Welcome letter calls to negotiate!